Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

My first scrapbooking haul video!

Hope you like it, I tried to do my first video on a haul from www.thatscrafty.co.uk . I speak in Greek as I try to explain as much as possible to those in Greece who have little access to scrapbooking materials where we live. Please enjoy!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας ευχαριστώ θερμά, warm comments warm the heart xxx!